Hans van Petegem
interim- & projectmanagement

gespecialiseerd in advisering en onderzoek op het terrein van beheer en bestuur.
Vraagstukken van strategie en beleidsuitvoering staan centraal.

Rond de Watertoren 3
2411 SE Bodegraven
bel: 0172 610 009
06 523 48 48 7
mail: hans@vanpetegem.nl


Rabobank Bodegraven
rekeningnr: 1105 28 085
nummer KvK: 28 106 069